Şartlar & Koşullar

ECİROĞLU ELEKTRONİK GENEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 

1.  ECİROĞLU ELEKTRONİK SİTESİNİN ÇALIŞMASINA YÖNELİK GENEL KURALLAR

 

1.1. Sözleşmenin konusu

1.1.1. Şirket ile akdedilen Sözleşme uyarınca ECİROĞLU, Şirket mağazalarında satın alınan ürünler ve hizmetler için Şirket’in Son Kullanıcı’lardan ödemeleri kabul etmek ve işleme almak üzere ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi’nin kullanılmasını sağlamayı taahhüt etmektedir. Şirket, ECİROĞLU’nun banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme hizmeti olduğunu ve ECİROĞLU’nun Son Kullanıcı’nın ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yedi emin olarak değil, yalnızca bir aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir.

2.1.2. Sözleşme uyarınca Şirket, ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi’nin kullanılması karşılığında işbu Genel Şartlar ve Koşullar ile Sözleşme’de belirtilen tutar kapsamında Komisyon şeklinde ECİROĞLU’na ücret ödeyecek olup ayrıca Genel Şartlar ve Koşullarda belirtilenler dahil olmak üzere Sözleşme’de belirtilen yükümlülükler ve kurallara uyacaktır.

2.1.3. Şirket, ECİROĞLU'nun ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi’nin işletilmesi için Ortak’lar tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve hizmetleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder. Bu nedenle ECİROĞLU, Ortak’ların ürünleri ve hizmetlerinin kullanım koşullarına göre ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi’nin kullanım koşullarını güvence altına almakla ve gerekli durumlarda güncellemekle yükümlüdür. Bu amaç doğrultusunda ECİROĞLU, işbu Genel Şartlar ve Koşulların 8.2. maddesinde belirtildiği şekilde Komisyon Oranları’nın içeriğini değiştirme yetkisine sahiptir.

 

2.2. Genel beyanlar

2.2.1. ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi ile ilgili olarak yürütülen işlemler, banka işlemi değildir. ECİROĞLU Hizmeti’ne kayıt olunması, bir banka hesabı açılması anlamına gelmez.

2.2.2. ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi’ndeki parasal işlemler Dolar üzerinden tanımlanacaktır.

2.2.3. ECİROĞLU ELEKTRONİK Sitesi içerisinde kullanılacak olan Ödeme Yöntemleri, işbu Genel Şartlar ve Koşullarında düzenlenmiş olup, Şirket bunları işbu Genel Şartlar ve Koşullar’ın 2.2.6. maddesinde belirtildiği şekilde seçmiştir.

2.2.4. Dolar para biriminde gerçekleştirilecek olan ödemeler dahil olmak üzere, ödemeler Hizmet Sözleşmesinin maddelerine göre yapılacaktır.

2.2.5. Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, DINERS ve AMEX kartları ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin, kartı veren bankalar tarafından online (gerçek zamanlı) olarak işleme alınacağı kabul edilmektedir.

2.2.6. ECİROĞLU, Şirket’e Hizmet Ortakları olan Bankalar tarafından imkan tanındığı ölçüde çeşitli Ödeme Yöntemleri sunmaktadır. Şirket tarafından, Sözleşme’nin akdedildiği günde kullanılabilir durumda olmayan Ödeme Yöntemlerinin kullanılmasının talep edilmesi halinde, Taraflar Sözleşme ekini, yeni Ödeme Yönteminin ve buna mukabil Komisyon tutarını içerecek şekilde, e-posta ile yazılı olarak düzenleyeceklerdir.

Diğer yandan, Şirket özellikle bir Ödeme Yöntemini istememesi halinde, yazılı olarak talepte bulunarak bu yöntemin devre dışı bırakılmasını talep edebilir. ECİROĞLU, Şirket’in bu yöndeki talebinin alınmasını takiben olanaklar dahilinde bu yöntemi Şirket açısından iptal edecektir. Şirket tarafından sadece belirli transfer kategorilerinin seçilebildiği (transferlerin, doğrudan bankalar tarafından yönetilen banka hesapları üzerinden yapıldığı) online ödeme yöntemleri hariç olmak üzere, kendisine tanımlanan tüm Ödeme Yöntemleri tam olarak uygulamaya sokulacaktır.

Yönetim panelinde katalog sekmesinde bilgi sayfalarından düzenleyebilirsiniz.